Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe – 21 grudnia

21.12.2017 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

O Oriens, splendor lucis ætérnæ et sol iustítiæ: veni, et illúmina sedéntes in ténebris et umbra mortis.

O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć żyjących w mroku i cieniu śmierci.

Dzień przesilenia zimowego, czyli najdłuższej nocy i najkrótszego dnia, liturgia wiąże ze śpiewem antyfony: O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości. Świat pogrążony w najdłuższej ciemności poprzez głos Kościoła w symboliczny sposób przyzywa Odwiecznego Światła.

Tęsknota za światłem, jest tęsknotą za naturalnym środowiskiem życia człowieka, a jest nim Raj, który tradycja biblijna umieszcza na wschodzie. Dzisiaj, wyrażamy tęsknotę za domem, który utraciliśmy, jednak, Chrystus Pan jawi się jako Wschodzące Słońce, ukazujące właściwą drogę powrotu do Edenu. Oczekiwany Mesjasz utożsamiany z blaskiem światła wiecznego przychodzi nas oświecić, nasze życie, to wszystko czego nie rozumiemy i co dla nas jest ciemnością. Przybywa, by przeprowadzić człowieka przez wszelkie ciemne doliny. Jawi się jako światłość ze światłości - ten, który jest odblaskiem Ojca i odbiciem Jego istoty.

To w osobie Jezusa Odwieczny Bóg, przybliżył się do człowieka, ukazał swoje oblicze, ale również pozwala nam w tym obrazie dostrzec siebie, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo.

Niech droga Jezusa, Światłości oświecającej każdego człowieka, stanie się naszą drogą, powrotu do Raju.

o. Marcin Drąg OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij