Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Władze Kapituły i Studium Franciszkańskiego

21.04.2020 Jan Maria Szewek

15 kwietnia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Studium Franciszkańskiego. Najpierw wybrano jej przewodniczącego, którym został o. Tomasz Żak OFMCap, i wiceprzewodniczącego – o. Mariana Gołąba OFMConv.

Następnie Kapituła wybrała rektora i wicerektora Studium. Jednogłośnie zostali wybrani na te funkcje w kolejności: o. Mariusz Orczykowski OFMConv i o. Augustyn Chwałek OFMCap.

15 lutego 2020 r. prowincjałowie trzech zakonów i trzech seminariów franciszkańskich z siedzibami w Krakowie oraz dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęli statut Studium Franciszkańskiego i podjęli decyzję o powierzeniu Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie erygowania oraz rejestracji w odpowiednich urzędach Studium Franciszkańskiego.

„Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła Studium Franciszkańskiego, aby służyło ono dobru Rodziny Franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego” – czytamy w pierwszym zdaniu statutu.

„Pragniemy, aby Studium Franciszkańskie było braterskim środowiskiem odpowiedniej formacji intelektualnej zakonników przygotowujących się do posługi wynikającej z sakramentu święceń, według kryteriów Kościoła w Polsce i tradycji franciszkańskiej. Pragniemy także, aby było ono czytelnym znakiem jedności Rodziny Franciszkańskiej, żyjącej Ewangelią Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu” – zgodnie podkreślają ojcowie założyciele: o. Marian Gołąb OFMConv, o. Tomasz Żak OFMCap i o. Jacek Koman OFM.

Proces tworzenia Studium miał kilka etapów. Najpierw, w 2016 r. został podjęty przez Prowincję św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję św. Józefa Oblubieńca NMP Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a następnie, w roku 2018 - przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (reformaci).

Organem sprawującym najwyższą władzę w Studium jest Kapituła. Składa się ona z ministrów prowincjalnych tych prowincji, których wyższe seminaria duchowne są związane umową agregacyjną. Kapituła sprawuje nadzór nad formacją intelektualną i działalnością administracyjno-ekonomiczną Studium. Posiedzenia Kapituły odbywają się przynajmniej raz w semestrze i za każdym razem, ilekroć zachodzi potrzeba. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Kapituły wybierani są przez jej członków na okres trzech lat.

Studia zorganizowane są w systemie dwustopniowym: dwa pierwsze lata obejmują zajęcia z filozofii; trzy następne zajęcia z teologii; rok szósty poświęcony jest zajęciom pastoralnym teoretycznym i praktycznym.

Studium korzysta z pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych, udostępnionych przez seminaria duchowne objęte umową agregacyjną.

Po uzyskaniu osobowości prawnej Studium rozpocznie proces afiliacji do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij