Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wsparcie duchowe misji

02.06.2014 Misyjny Sekretariat

Pomoc duchowa misjom i misjonarzom, poprzez modlitwę oraz ofiarę z cierpień i niedogodności pojawiających się na co dzień, jest największym wsparciem dla dzieła misyjnego Kościoła. 

Podajemy kilka przykładowych modlitw:

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,
którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach:
spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,
którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. 
Amen.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA DAR MĘCZENNIKÓW Z PERU
 

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – Michała, Zbigniewa i Alessandra
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.

Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
daj nam wierność w wierze,
uczyń nas świadkami nadziei,
zachowaj nasze życie 
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.

Przyjmij niewinne ofiary przemocy 
do Twojego królestwa 
i daj im nagrodę wieczną. Amen.

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2016

 

Styczeń
Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan.

 

Luty
Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji.

 

Marzec
Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

 

Kwiecień
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

 

Maj
Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

 

Czerwiec
Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.

 

Lipiec
Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.

 

Sierpień
Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

 

Wrzesień
Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

 

Październik
Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

 

Listopad
Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia.

 

Grudzień
Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

RÓŻANIEC MISYJNYTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij