Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

03.01.2019 . kg

3 stycznia Kościół wspomina szczególnie Najświętsze Imię Jezus. Dlaczego akurat Ono odbiera tak wielką cześć? I w jaki sposób wielbił Je św. Franciszek z Asyżu? Zapraszamy do lektury! 

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już sam prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel, Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Inni prorocy dodają: Syn Człowieczy, a Jan Ewangelista nazywa Go „Słowem”.

Jednak imieniem własnym Syna Bożego jest imię Jezus. Ono zostało Mu bowiem nadane przez samego Ojca, co zwiastował Archanioł Gabriel: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,31). Pod tym właśnie imieniem Syn Boży odbiera największą cześć.

A jak tę cześć dla Imienia Pana wyrażał św. Franciszek z Asyżu? W poruszającym świadectwie pisze o tym Tomasz z Celano:

Kiedy wymawiał on Twe imię, Panie Święty, wznosił się ponad rozum ludzki i cały rozradowywał się i napełniał najczystszym weselem. Wydawał się zaiste nowym i z innego świata człowiekiem. Dlatego gdziekolwiek, na drodze, w domu, czy na posadzce, znalazł jakieś pismo, Boskie czy ludzkie, z największą czcią zbierał je i składał w świętym lub godziwym miejscu, a to z szacunku, że może tam być napisane imię Pańskie, albo coś, co do niego należy.

Kiedy pewnego dnia został zapytany przez pewnego brata, na co tak pilnie zbiera także i pisma pogan, w których nie ma imienia Pańskiego, odpowiedział: „Synu, dlatego, że są tam litery, z których składa się najchwalebniejsze imię Pana Boga. Dobro, które tam jest, nie należy do pogan, ani do jakichś ludzi, ale do samegoż Boga, którego jest wszelkie dobro!”.

I co nie mniej dziwne, że kiedy polecił sporządzić jakieś pisma z pozdrowieniami lub zachętami, nie pozwalał na wymazywanie z nich jakiejś litery czy sylaby, choć często była ona zbędna lub nieodpowiednio wstawiona.

Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy św. Franciszka, 82.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij