Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wytyczne i normy służące ochronie małoletnich

14.01.2019 admin .

Prowincja krakowska | Kuria Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Ze względu na wrażliwość związaną z wiekiem rozwojowym małoletni wymagają szczególnej ochrony ze strony osób i instytucji, którym są powierzeni. Niniejszy dokument ma na celu propagować zachowania zapobiegające różnym formom przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Stosowanie reguł opracowanych w tym dokumencie przyczyni się do nawiązywania i rozwijania klarownych i bezpiecznych relacji z małoletnimi, a zarazem będzie chroniło duszpasterzy i wychowawców w sytuacjach niesłusznych oskarżeń.

Sposoby postępowania przedstawione w tym dokumencie, choć dotyczą kontaktu z dziećmi i młodzieżą, mogą być pomocne także w budowaniu zdrowych i przejrzystych relacji z osobami dorosłymi.

Dokument wzoruje się na regulacjach w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży sformułowanych przez inne wspólnoty zakonne w Polsce, uwzględnia wskazania Konferencji Episkopatu Polski oraz przepisy prawa kanonicznego, państwowego i zakonnego.

Wytyczne i normy przeznaczone są do stosowania przez członków i współpracowników Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), zwanych też dalej wychowawcami lub opiekunami.

Dokument ten nie znosi wymagań zawartych w innych przepisach prawnych, regulaminach i kodeksach etycznych, którym podlegają członkowie Prowincji oraz ich współpracownicy na podstawie zawartych umów – w kontekście danego kraju.

 

Piotr Hreciński - Delegat Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży w Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).
ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków
e-mail: delegat(at)mailplus.pl 
tel. +48 12 422 71 15 w. 313
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij