Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

XX Rajd Turystyczny Szlakiem Ks. Kard. Karola Wojtyły – zaproszenie

29.08.2019 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

9 września 2019 r. przypada 41. rocznica wędrówki w góry przed wyborem na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. W związku z tym Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież szkolną, do wzięcia udziału w XX Rajdzie Turystycznym Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły, który odbędzie się 9 września 2019 roku.

Rajd rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 8.30, odprawioną w kościele parafialnym w Skawicy, po której nastąpi uroczyste rozpoczęcie rajdu.

Trasa rajdu: Skawica Sucha Góra – Hala Krupowa – Polica – Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi

Współorganizatorzy: Babiogórski Park Narodowy w Zawoi, Parafia Rzymskokatolicka w Skawicy, Rada Sołecka w Skawicy, GOPR Grupa Beskidzka.

Trasa rajdu upamiętnia ostatnią wycieczkę w góry ks. kard. Karola Wojtyły (9 września 1978 r.) na 5 tygodni przed jego wyborem na Papieża (16 października 1978 r.).

W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, jednostki PTTK, zakłady pracy, organizacje oraz turyści indywidualni. W skład drużyny musi wchodzić osoba pełnoletnia (nauczyciel lub kierownik), która bierze pełną odpowiedzialność za swoją grupę zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Organizatorzy zwracają się z serdeczną prośbą o wyznaczenie na opiekunów grup – w miarę możliwości – nauczycieli, kierowników posiadających uprawnienia przewodnickie, bądź będące ratownikami GOPR. Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej, okrycie przeciwdeszczowe, własne wyżywienie i napoje na czas trwania rajdu! Każdą drużynę obowiązuje posiadanie wyposażonej apteczki oraz mapy turystycznej.

Pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne wypadki i szkody ponoszą opiekunowie grup.

Organizatorzy zapewniają: przejazd uczestników ze Skawicy Centrum na Suchą Górę i z Krowiarek do Skawicy Centrum lub najbliższego danej szkole przystanku PKS (dotyczy szkół i gimnazjów z gminy Zawoja), dyplomy dla poszczególnych grup. Grupy spoza terenu gminy Zawoja – przewóz we własnym zakresie.

Decyzja o odwołaniu rajdu może zapaść w przypadku wyjątkowo złej, deszczowej pogody.

 Ze względu na długość trasy w rajdzie mogą uczestniczyć jedynie osoby w pełni zdrowe i sprawne fizycznie. Nabór uczestników rajdu może odbywać się jedynie na zasadzie dobrowolności. Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w rajdzie, muszą uzyskać i przekazać swoim opiekunom pisemną zgodę rodziców. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania Rajdu – zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Zgłoszenie drużyny następuje poprzez dostarczenie listy grupy – wraz z nazwiskami odpowiedzialnych za nią opiekunów – do Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi Centrum w terminie do 6 września 2019 r. (ew. w dniu 9 września br. na miejscu rozpoczęcia Rajdu do godz. 9.30, tel. (33) 8775-066, e-mail: bck@zawoja.pl.

Turyści indywidualni proszeni są o zgłoszenie swojego udziału organizatorom w miejscu rozpoczęcia rajdu.

za: www.diecezja.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij