Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Z franciszkańskich kronik - uroczystość Wniebowzięcia NMP

15.08.2022 . kg

Archiwum | Archiwum prowincjalne

15 sierpnia świętujemy Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Choć jako dogmat zostało ogłoszone w Kościele katolickim dopiero w 1950 r., to jednak już od V w. chrześcijanie obchodzili stosowne święto. W Polsce znane jest ono także jako uroczystość Matki Boskiej Zielnej i opatrzone dodatkową konotacją historyczną Cudu nad Wisłą z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Jak świętowali je w roku 1934 w niewielkiej franciszkańskiej parafii w podlwowskich Czyszkach zakonnicy?

Dnia 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej M. Panny. Dzień dość pogodny. Rankiem o godzinie 7½ msza św. z Homilją, o godzinie 10½ suma z okolicznościowem kazaniem. Obydwie czynności pełni O. Otto [Szmyd – przyp. red.]. Zaznaczyć potrzeba, że w dzień Wniebowziętej w sumie wzięło udział wojsko, które przez tydzień cały w Czyszkach bawiło na manewrach. Kazaniem O. Ottona miało być zachwycone. Podobno mówił o obowiązkach żołnierza względem Boga i Ojczyzny.

O wadze tej uroczystości w tak małej i typowo rolniczej placówce świadczy dodatkowo adnotacja poczyniona nieco wyżej odnośnie, przypadającego parę dni wcześniej i zazwyczaj obchodzonego w klasztorach minoryckich, franciszkańskiego odpustu Porcjunkuli:

Dnia 2 sierpnia Święto Porcjunkuli. W parafji z dawien z dawna odpustu uroczyście się nie obchodzi. Odprawia się zwykle rano o godz. 5.30 mszę świętą śpiewaną i na tem koniec. Tak też uczyniono i roku bieżącego, tem więcej, że był czas gorący na zbiórkę zborza. Kto chciał odpustować, ten szedł do Lwowa do Konwentu O.O. Franciszkanów i w całej rozciągłości korzystał z odpustu Porcjunkuli.

(Cytaty za: Kronika parafii OO. Franciszkanów w Czyszkach  1821-1936, oprac. Z. Gogola, J. Małocha, B. Frontczak, Kraków 2012, s. 189)

opr. Joanna Małocha

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij