Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Z mroku czasów. O bł. Jakubie Strzemię.

01.10.2015

Z mroku czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie - to 28. tom Biblioteki Instytutu Franciszkańskiego, zawierający materiały sesji naukowej, która odbyła się w 2010 r. w Krakowie, z okazji 100. rocznicy ustanowienia bł. Jakuba współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów.

INSTYTUT FRANCISZKAŃSKI W ŁODZI – ŁAGIEWNIKACH DLA BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ

W roku 2009 Franciszkanie Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię obchodzili jubileusz 600 - lecia swojego patrona bł. Jakuba Strzemię, a w roku 2010 setną rocznicę ustanowienia go współpatronem prowincji. Z tych okazji odbyła się w Krakowie sesja naukowa pt. Z mroku czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie, poświęcona wielu zagadnieniom związanym z Błogosławionym. Licznie zebrani goście z Polski i Ukrainy, pod przewodnictwem specjalistów różnych dziedzin nauk, pochylali się nad postacią, dorobkiem i spuścizną Błogosławionego Franciszkanina. Naukowa wędrówka, poprzez historię, sztukę, duchowość, prawo kanonizacyjne, znalazła swoją kulminację w uroczystej mszy św. dziękczynnej.

Jak dotąd nie ukazała się drukiem żadna pamiątka obchodów obu jakubowych jubileuszy. Instytut Franciszkański w Łodzi – Łagiewnikach, który gromadzi i rozpowszechnia dziedzictwo franciszkańskie, chcąc mieć swój wkład w rozwój kultu bł. Jakuba Strzemię oraz pogłębienie refleksji nad jego dorobkiem i spuścizną, powziął myśl o publikacji jakże bogatego materiały naukowego odbytej sesji. Biorąc przykład od przedwojennych, lwowskich franciszkanów, którzy w roku 1910, wydali drukiem książkę pt. Pamiątka pięćsetnej rocznicy śmierci błog. Jakóba Strepy franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego 1409 – 1909, zamieszczając w niej zbiór jubileuszowych kazań, łódzki Instytut oddaje w ręce czytelników kolejny tom serii Biblioteki Instytutu Franciszkańskiego (BIF) z nadzieją, że jego lektura przyczyni się do upamiętnienia wielkich dzieł Bożych oraz wyjątkowej i niepowtarzalnej z wielu względów sesji naukowej. Wydany w niepokalanowskim wydawnictwie Franciszkanów 28. tom BIF pod redakcją o. Rafała M. Antoszczuka, zawiera teksty prezentowanych podczas sesji wykładów o. dra Adama Mączki -  Franciszkanie polscy w XIV i XV wieku, o. dra hab. prof. UPJPII Zdzisława Gogoli - Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz arcybiskup, błogosławiony, ks. mgra lic. Stanisława Burdy - Kult bł. Jakuba Strzemię w XX wieku, , p. mgra Jerzego Petrusa - Relikwiarz bł. Jakuba Strzemię, o. dra Franciszka Solarza - Bł. Jakub Strzemię w zbiorach klasztoru franciszkańskiego w Krakowie, o. prof. dra hab. Wiesława Bara - Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego, oraz br. Rafała Marii Antoszczuka - Idziemy do nóg twych Błogosławiony - echa wielkiego jubileuszu; oraz wystąpienia organizatorów, listy laudacyjne i inne materiały związane w tym historycznym i naukowym wydarzeniem, a całość ubogacają i uzupełniają fotografie

Prezentowany tu 28. tom Biblioteki Instytutu Franciszkańskiego pt. Z mroku czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie można nabyć w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

if/red.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij