Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Zaproszenie REFA na Czas dla Stworzenia

22.09.2020 . kg

REFA | Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Czas dla Stworzenia zachęca chrześcijan do modlitwy i działań na rzecz Ziemi – naszego wspólnego domu. REFA zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Odpowiadając na apel papieża Franciszka zapraszamy do organizowania spotkań modlitewnych w swych parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. Szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w Kościele, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla niszczonych ekosystemów.

Papież Franciszek w swej katechezie 16 września 2020 r. przypomniał, że troska o przyrodę to zadanie każdego człowieka, a chrześcijanin może i musi stać się „stróżem wspólnego domu”, zdolnym do chwalenia Boga za Jego stworzenia, do ich kontemplacji i ochrony. Specjalnie do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji stworzenia, przychodzą na myśl słowa św. Jana Pawła II: «kontempluję piękno tej ziemi […]. Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. […] A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata» (Zamość, 12.06.1999)”. Na koniec udzielając nam błogosławieństwa prosił, aby kontakt z przyrodą był dla nas źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony.

Wcześniej Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego wołał o przywrócenie równowagi klimatycznej Ziemi i powstrzymanie alarmującego tempa utraty różnorodności biologicznej. „Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas z Bogiem, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia”. Orędzie wprowadza też w tegoroczny Czas dla Stworzenia. Ponieważ w tym roku przypada 50. rocznica ustanowienia Dnia Ziemi, dlatego obchody odbywają się pod hasłem „Jubileusz dla Ziemi”. Jego pełny tekst jest na portalu REFA https://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/897-oredzie-na-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-2020.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. W tym roku szczególnie modlimy się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla płonących lasów i niszczonych ekosystemów. Na ostatnich warsztaty Szkoły liderów ekologii integralnej REFA na przełomie sierpnia i września 2020 jego uczestnicy poszukiwali właściwej chrześcijańskiej relacji człowiek – przyroda w dobie kryzysu społecznego, zdrowotnego i klimatycznego. Odwiedzając park narodowy, park historyczny, ogród parafialny i ogród zielno-kwietno-warzywny w gronie liderów ekologii integralnej oraz wspólnot Laudato si’ dyskutowali o naszym miejscu w świecie. Ważnym elementem spotkania było wprowadzenie do ekologii integralnej oraz ekoduchowości franciszkańskiej oraz wspólna modlitwę.

Celebrowano m.in. nabożeństwo o nawrócenie ekologiczne. W jego centrum są lamentacje nad trudnościami w ochronie środowiska, sytuacją katastrofy ekologicznej i klimatycznej oraz modlitewna zachęta do działania.

 

Drugą propozycją REFA na tegoroczny Czas dla Stworzenia jest katecheza o. Stanisława Jaromiego. Do wysłuchania tu:

Wśród licznych celebracji Czasu dla Stworzenia REFA szczególnie zaprasza w Krakowie na Święto św. Franciszka z Asyżu przy ul. Franciszkańskiej 4. W tym roku Dzień św. Franciszka odbędzie się 4 października pod hasłem „Ekologia – od św. Franciszka do Papieża Franciszka”. O 11.00 zapraszamy do Bazyliki św. Franciszka na Mszę Świętą w intencji ekologów a następnie na warsztaty ekologiczne, wystawy i liczne wydarzenia festynu franciszkańskiego.

Warto dodać, że opracowane przez REFA logo tego projektu zrobiło międzynarodową karierę i jest logo ogólnoświatowej kampanii Season of Creation.

Redakcja REFATa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij