Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent biura / Koordynator projektów

22.10.2019 . kg

Fundacja | Brat Słońce

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent biura / Koordynator projektów. Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat. Rodzaj umowy: umowa o pracę. Miejsce pracy: w siedzibie Fundacji, jak i w terenie (eventy, kontakty z darczyńcami, współpracownikami).

Podstawowe wymagania:

• staż pracy minimum 2 lata lub doświadczenie pracy w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
• umiejętność aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów, znajomość procedur projektowych;
• komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy;

Oczekiwane kwalifikacje:

• wykształcenie wyższe (atutem będą kierunki ekonomiczne i administracyjne);
• doświadczenie pracy nad realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych oraz w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

Do osoby zatrudnionej na stanowisku Asystent biura / Koordynator projektów będzie należało:

• organizowanie pracy biura i prowadzenie dokumentacji;
• monitorowanie rynku funduszy dla organizacji pozarządowych;
• przygotowywanie, opracowywanie, koordynowanie i rozliczanie projektów i wniosków o dotacje;
• zarządzanie bazami danych;
• koordynowanie i rozliczanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych;
• monitorowanie zmian w przepisach prawa.

Wymagane dokumenty:

• CV;
• list motywacyjny.

Dokumenty można składać:

• w formie papierowej, (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent biura / Koordynator projektów” w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14, pn.- pt. w godz. 9.00 – 17.00 lub przesłać pocztą tradycyjną.

• e-mailem na adres: fundacja@bratslonce.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent biura / Koordynator projektów”.

Termin składania dokumentów: do 31 października 2019 roku.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków;
b. kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: biuro@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Po upływie trzech miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze niniejszej rekrutacji dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegóły na stronie: www.bratslonce.pl.

Kraków, 18.10.2019 r.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij