Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Ze św. Franciszkiem z Asyżu przez śmierć cielesną do nieba

03.10.2015

Przez około pięć stuleci obrazki religijne spełniały kapitalną rolę w ewangelizacji - pisze Franciszek Kusiak we wstępie do swojej książki „Ze św. Franciszkiem z Asyżu poprzez śmierć cielesną do nieba na obrazkach z minionych wieków”. Warto sięgnąć po tę oryginalną i wartościową pozycję właśnie 3 października, w dzień, w którym wszystkie rodziny franciszkańskie obchodzą przejście Serafickiego Patriarchy do chwały nieba. 

Franciszek nie tyle żegnał się z życiem, ile witał ze śmiercią w sposób radosny - podkreśla prof. dra hab. Franciszka Kusiak - mówił: „Pozdrowiona niech będzie siostra śmierć”, i prosił braci, aby chwalili Pana w pieśniach. Te śpiewy słychać było W całej okolicy i aby nie sprawiać wrażenia, że bracia oddają się zabawom, sprawujący najwyższy urząd w zakonie brat Eliasz polecił im zamilknąć. Tym razem jednak Franciszek nie ustąpił i pieśni intonowano dalej - opisuje historyk.

Siostra śmierć przyszła razem z pomarańczowoczerwonym kolorem zachodzącego słońca w sobotę, 3 października 1226 roku. Według naocznych świadków rozległ się wówczas cudowny śpiew skowronków. „Chciały one dać wyraz siebie samych człowiekowi, który najlepiej rozumiał i kochał słodycz ich melodii, dopatrując się w niej piękna i dobra samego Boga”. Oczywiście ten wzruszający i piękny temat znalazł odbicie w ikonografii (il. IV. 12, 13). Jeden z hagiografów Serafickiego Ojca dodał nawet, że to one uniosły jego duszę do nieba. W 1926 r. zaś wymieniany we wstępie malarz i ilustrator hiszpański José Benlliure ukazał ją w kształcie wychodzącej z ust Franciszka pary układającej się na kształt wydłużonej sylwetki ludzkiej (il. IV. 14). Tak ją sobie najczęściej wyobrażano w złotym wieku obrazka religijnego - przypomina autor książki.

Książka  prof. dra hab. Franciszka Kusiaka, oprócz ostatnich chwil życia św. Franciszka przedstawia także sceny i cuda z ostatnich lat jego życia, włącznie z darem stygmatów. Historyk analizuje także szczegółowo kwestię usytuowania relikwii św. Franciszka w grobowcu, który do dzisiaj przyciąga miliony wiernych - w bazylice jego imienia w Asyżu. Dużo miejsca pozostawiono w pozycji mocy wstawienniczej św. Franciszka w wybawianiu dusz z czyśćca oraz wyobrażeniom jego apoteozy w chwale nieba.
Książka Franciszka Kusiaka jest oryginalna i cenna ze względu na rzadką zdolność autora syntetycznego przedstawiania zagadnień, płynnego poruszania się pomiędzy solidnymi podstawami historii, teologii i duchowości, oraz zręcznym ukazaniem bogactwa wizualnej treści przedstawionych obrazów.
Podobnie jak inne książki tego samego autora, są ogromnym interdyscyplinarnym wkładem do poznania bogactwa duchowości franciszkańskiej poprzez ten szczególny pryzmat ewangelizacji wizualnej, jaką stanowiły w ciągu wieków obrazki religijne. 
red.

Franciszek Kusiak, Ze św. Franciszkiem z Asyżu poprzez śmierć cielesną do nieba na obrazkach z minionych wieków, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej Warszawa, Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2014, ss. 360. Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij