Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Żywy okup

17.10.2021 Andrzej Prugar

Trzy słowa opisują Jezusa w dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 35-45): sługa, niewolnik i okup. On sam je przypisuje wobec siebie. „Okup” jest chyba najbardziej wstrząsającym słowem i jakoś jednak uprzedmiotawiającym. Przecież to są zazwyczaj duże pieniądze, które trzeba dać, aby odzyskać osobę lub cenną rzecz:

„A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45).

Jak wielki jest ogrom zła, grzechów, za który trzeba zapłacić Jezusem? Jak cenni jesteśmy w oczach Boga, że On sam widząc i osądzając sprawiedliwie zło, sam staje się „okupem”? To jakby sędzia sam na sobie wykonał wyrok. Plan nie z tej ziemi (o. A. Pelanowski). Jaka mądrość kryje się więc w tym wszystkim dla nas, którą powinniśmy odczytać?

Pan odpowiada uczniom, którzy są drodze za Nim. Uczniowie zamiast przyjąć Boga w Jezusie i podporządkować Jemu swoje pragnienia, ze swoich pragnień czynią boga (ks. S. Dyk). Jak widać uczymy się bardzo powoli.

Bóg jest zawsze Wielki. Wielkość Jego będziemy poznawać - kontemplować poza czasem. Relacja do Boga jest istotą naszego istnienia. Jesteśmy jednak jeszcze w czasie. Rozpoznajemy Objawiającego się Boga jako program swojego życia i dnia, aby wyjść z zagmatwania grzechu, zła; dać się wyzwolić, odkupić i prowadzić poza czas. Poznajemy więc Chrystusa tak jak się daje poznać jako sługę, niewolnika i „okup”.

Św. Jan Paweł II beatyfikując Annę Katarzynę Emmerich w 2004 roku powiedział: „Kontemplowała bolesną mękę i śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczała jej w swoim ciele… szukając bliskości Boga… siłę czerpała z Eucharystii… jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych, ludzi prostych i wykształconych otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chrystusowi”.

Kilka zdań bł. Anny, Katarzyny z doświadczeń duchowych, kiedy była wprowadzona do Ogrójca i razem z Jezusem przeżywała Jego modlitwę: „Widziałam…obrazy wszystkich grzechów, których zmazanie brał Jezus na siebie, słyszałam ciężar zarzutów, które stawiał Mu kusiciel… widziałam i moje liczne grzechy… Jego Serce niemal pękło od brzemienia smutku i trwogi… żaden język nie zdoła wypowiedzieć, ile lęku i boleści musiała przejść dusza Jezusa na widok tego ogromu mąk odkupienia… zgorszenia i występki wszystkich stulecie, aż po nasze czasy… widziałam rodziców i nauczycieli przesyconych rozkoszami świata, otumanionych czczym mędrkowaniem, ze wstrętem odwracających się od rzeczy Boskich, a ginących na zawsze z powodu ich braku. Widok dzieci w tym tłumie sprawiał mi największą przykrość, bo Jezus tak przecież kochał dzieci. Między nimi było najwięcej źle wychowanych i niedouczonych ministrantów, niegodnie służących do Mszy świętej, którzy nie czcili należycie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wina ich spadała po części na nauczycieli i nieuważnych zarządców świątyń… z przerażeniem ujrzałam, że do znieważenia Jezusa w Najświętszym Sakramencie przyczyniało się wielu kapłanów rozmaitych stopni hierachii kościelnej… widok ten był tak potwornym, okropnym, że podczas jego trwania postać mego niebieskiego Oblubieńca położyła mi rękę na piersi, mówiąc: nikt jeszcze tego nie widział, a i twoje serce pękłoby z przerażenia, gdybym go nie trzymał” (Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, Kraków 2004, ss. 93-111).

Jezus jako nasz "okup" przewyższa całe zło, które nas więzi. Wskazuje jednocześnie, że jest ono bardzo realne. Można je złamać tylko w postawie jaką On sam objawia. To się podoba Ojcu, że Jego Sługa przyjmuje zmiażdżenie cierpieniem (Iz 53,10-11). To jest również nasza droga. Jesteśmy zaproszeni na drogę Sługi. Światło, które jest szatą zwycięskiego Sługi Jezusa jest udziałem tych, którzy rodzą się w drodze za Nim, bo pośród labiryntu zła, całą swoją siłę czerpią z tronu łaski, z krzyża chwalebnego i otrzymują w danej chwili łaskę stosownej odpowiedzi, w Duchu Jezusa (Hbr 4, 14-16).

Andrzej Prugar OFMConv

grafika: GSJTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij